Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna w Bydgoszczy – Magdalena Brabec

Praca psychoterapeutyczna opiera się na dialogu pomiędzy psychoterapeutą i pacjentem.

Celem tego dialogu jest rozpoznanie wewnętrznego świata pacjenta:

  • Dylematy, które przeżywa
  • Jego konflikty wewnętrzne
  • Jak nieświadoma sfera wpływa na życie pacjenta i je komplikuje
  • Jak układają się relacje pacjenta, w tym też z terapeutą

Nieświadomość poznajemy np. poprzez fantazje i sny, dzięki czemu możemy zrozumieć jak ta część naszej psychiki wzbogaca lub hamuje nasze życie codzienne oraz nasze relacje.

Psychoterapia psychoanalityczna to metoda leczenia bólu psychicznego, oraz sposób na lepsze rozumienie siebie, swoich relacji z innymi i światem zewnętrznym. Dzięki tej terapii możemy odkryć nieświadomy obszar w naszym życiu psychicznym, w którym zapisane są różne wspomnienia, konflikty, uczucia i myśli, do których nie mamy już dostępu, a które determinują nasze życie. Nieświadome decyzje czy działania, których sami często nie rozumiemy, mogą być źródłem cierpienia, kłopotów w kontakcie z innymi ludźmi (np. partnerem, dzieckiem, czy przełożonym) bądź przeszkodą w osiąganiu ważnych życiowych celów.

Pacjent w rozmowie z psychoterapeutą, poprzez analizowanie snów, skojarzeń, wspomnień, fantazji, uczuć, myśli, dociera do tych nieświadomych treści i nadaje im nowe znaczenie. Dzięki temu może lepiej sobie radzić ze swoją rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną, a co za tym idzie, ze swoim cierpieniem emocjonalnym.

Jak w psychoanalizie rozumiana jest istota choroby

W ujęciu psychoanalitycznym objawy są jedynie zewnętrznym przejawem złożonych, nieprawidłowych procesów psychologicznych zachodzących w wewnętrznym, nieświadomym, świecie pacjenta. Nawet jeżeli powodują cierpienie, to z punktu widzenia nieświadomego umysłu są one i tak rozwiązaniem bardziej korzystnym niż uświadomienie sobie nieświadomych, wypartych pragnień i konfliktów. Pracujący psychoanalitycznie terapeuta widzi jednak sprawy chorego inaczej – za pomocą interpretacji nieświadomych treści wnoszonych przez pacjenta w czasie sesji terapeutycznej przywraca do świadomości to, co wcześniej nie było mu dostępne. W ten sposób, podobnie jak wcześniej odczuwalne objawy, na przykład depresyjne albo lękowe, były konsekwencją pewnych zjawisk zachodzących w nieświadomości, a więc niepodatnych na jakąkolwiek zmianę, tak wraz z postępem pracy psychoanalitycznej zmiana taka może zaistnieć i postępować, co przyczynia się do zmniejszania objawów zaburzenia.

Wskazania do leczenia psychoanalizą i psychoterapią psychoanalityczną:

  • zaburzenia lękowe (różne postaci nerwic)
  • zaburzenia osobowości
  • choroby psychosomatyczne
  • zaburzenia depresyjne
  • problemy w funkcjonowaniu społecznym i w związkach z innymi ludźmi
  • problemy emocjonalne

KONTAKT

Gwarantuję dyskrecję, wnikliwe słuchanie i zrozumienie.

ul. Skorupki 98C/1zdjecie_str gl

85-156 Bydgoszcz

Tel.: 604-980-165

E-mail: magdalenabrabec@poczta.onet.pl