Oferta

Terapia indywidualna i dla par w Bydgoszczy – Oferta

Magdalena Brabec jest psychologiem i psychoterapeutą prowadzącym gabinet psychoanalityczny w Bydgoszczy. Ma duże doświadczenie w zakresie terapii uzależnień, zwłaszcza od alkoholu. Prowadzi terapię indywidualną, dla par, a także dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologa w trudnościach emocjonalnych wiążących się z osobistymi problemami.

 

Oferuję profesjonalną pomoc w zakresie:

 • Psychoterapii indywidualnej w nurcie psychoanalitycznym
 • Psychoterapii dla par
 • Psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Problemów rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych
 • Trudności emocjonalnych (smutek, cierpienie, lęki)
 • Depresji, schizofrenii, bulimii, anoreksji itp.
 • Pomocy psychologicznej - wsparcie, porady
 • Leczenia stresu (w pracy, domu, szkole)
 • Leczenia zaburzeń psychosomatycznych
 • Leczenia uzależnień
 • Leczenia zaburzeń lękowych
 • Leczenia zaburzeń osobowości

Wykonuję również:

 • Testy psychologiczne – diagnozy
 • Psychoterapia indywidualna
 • Terapia par i małżeństw
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Leczenie zaburzeń
 • Leczenie uzależnień

Psychoterapia indywidualna

Kontakt z pacjentem rozpoczyna się od momentu podniesienia słuchawki i rozpoczęcia rozmowy z kimś cierpiącym, kto dzwoni do nas aby umówić się na spotkanie.

Powodów cierpienia może być wiele: poczucie, że jest się kimś nieważnym i bezwartościowym, poczucie zagubienia w życiu społecznym i rodzinnym, brak nadziei, że można sobie poradzić z kłopotami, rozsypujący się związek, problemy wychowawcze, śmierć lub choroba bliskiej osoby, lęki i fobie, objawy psychosomatyczne, kiedy ciało wyraża cierpienie psychiczne.

Bez względu na to jaki jest to powód, osoba, która do nas dzwoni potrzebuje zrozumienia, szacunku dla swojego cierpienia oraz odpowiednich warunków, aby tym cierpieniem się zająć. Te warunki oferuje psychoterapia psychoanalityczna, którą prowadzę.

Pomoc indywidualna rozpoczyna się od wstępnych spotkań, inaczej konsultacji, których celem jest nazwanie wstępnie problemu i głębszych przyczyn, które na niego wpłynęły. Na konsultacjach terapeuta wraz z pacjentem wspólnie zastanawiają się co do dalszej formy pomocy oraz ustalają warunki pracy.

Praca psychoterapeutyczna opiera się na dialogu pomiędzy psychoterapeutą i pacjentem. Celem tego dialogu jest rozpoznanie świata wewnętrznego pacjenta: jakie dylematy przeżywa, jakie ma konflikty wewnętrzne, jak nieświadoma sfera wpływa na życie pacjenta i je komplikuje, jak układają się relacje pacjenta , w tym też z terapeutą.

Nieświadomość poznajemy np. poprzez fantazje i sny, co pozwala zrozumieć jak ta część naszej psychiki wzbogaca lub hamuje nasze życie codzienne oraz nasze relacje.

Zadaniem terapii psychoanalitycznej jest wsparcie:

 • możliwość rozwoju,
 • zrozumienie siebie,
 • przejście kryzysu,
 • odnalezienie się w relacjach z ważnymi dla pacjenta osobami,
 • poradzenie sobie z trudnymi wydarzeniami (choroba, niepełnosprawność, śmierć),
 • przeżycie uczuć związanych z traumami z dzieciństwa.

Psychoterapia indywidualna

Kontakt z pacjentem rozpoczyna się od momentu podniesienia słuchawki i rozpoczęcia rozmowy z kimś cierpiącym, kto dzwoni do nas aby umówić się na spotkanie.

Powodów cierpienia może być wiele: poczucie, że jest się kimś nieważnym i bezwartościowym, poczucie zagubienia w życiu społecznym i rodzinnym, brak nadziei, że można sobie poradzić z kłopotami, rozsypujący się związek, problemy wychowawcze, śmierć lub choroba bliskiej osoby, lęki i fobie, objawy psychosomatyczne, kiedy ciało wyraża cierpienie psychiczne.

Bez względu na to jaki jest to powód, osoba, która do nas dzwoni, potrzebuje zrozumienia, szacunku dla swojego cierpienia oraz odpowiednich warunków, aby tym cierpieniem się zająć. Te warunki oferuje psychoterapia psychoanalityczna, którą prowadzę.

Pomoc indywidualna rozpoczyna się od wstępnych spotkań, inaczej konsultacji, których celem jest nazwanie wstępnie problemu i głębszych przyczyn, które na niego wpłynęły. Na konsultacjach terapeuta wraz z pacjentem wspólnie zastanawiają się co do dalszej formy pomocy oraz ustalają warunki  pracy.

Praca psychoterapeutyczna opiera się na dialogu pomiędzy psychoterapeutą i pacjentem. Celem tego dialogu jest rozpoznanie świata wewnętrznego pacjenta: jakie dylematy przeżywa, jakie ma konflikty wewnętrzne, jak nieświadoma sfera wpływa na życie pacjenta i je komplikuje, jak układają się relacje pacjenta , w tym też z terapeutą.

Nieświadomość poznajemy np. poprzez fantazje i sny, co pozwala zrozumieć jak ta część naszej psychiki wzbogaca lub hamuje nasze życie codzienne oraz nasze relacje.

Zadaniem terapii psychoanalitycznej jest wsparcie:

 • możliwość rozwoju,
 • zrozumienie siebie,
 • przejście kryzysu,
 • odnalezienie się w relacjach z ważnymi dla pacjenta osobami,
 • poradzenie sobie z trudnymi wydarzeniami (choroba, niepełnosprawność, śmierć),
 • przeżycie uczuć związanych z traumami z dzieciństwa.

Terapia par i małżeństw

To forma pomocy, która polega na rozpoznawaniu znaczenia nieświadomych procesów w życiu psychicznym pary, umożliwia zrozumienie, w tym  zrozumienie emocji dwojga osób. Psychoterapia psychoanalityczna dąży do odkrywania wewnętrznego, nieświadomego świata pary i sposobów, w jaki on się w parze buduje i rozwija. Psychoterapia psychoanalityczna pozwala rozpoznać powtarzalne w sposób nieświadomy wzory relacji, głębokie motywy wyboru partnera, zrozumieć powody aktualnych konfliktów i ich związki z wcześniejszymi relacjami oraz sposoby, w jaki partnerzy radzą sobie z nieuniknionym w parze napięciem. Celem procesu psychoterapii jest badanie interakcji pary ze sobą, ze światem, z psychoterapeutą, badanie cierpienia, lęków oraz jakich mechanizmów i technik obronnych używają partnerzy, aby się chronić przed bólem psychicznym. Psychoterapia pozwala na rozwój i wzbogacanie własnej osobowości o potrzeby, pragnienia i uczucia wyparte i ukryte w nieświadomości czy przemieszczone na partnera.  Proces psychoterapii pozwala na bardziej podmiotowe relacje w parze. To praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji w parze.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Problemy dzieci i młodzieży często są wyrazem ich kłopotów emocjonalnych i konfliktów, które uniemożliwiają ich dalszy rozwój. Nierozwiązane kłopoty psychologiczne dziecka mogą z większą siłą wystąpić w wieku dojrzewania i skutecznie uniemożliwić satysfakcjonujące dorosłe życie.

Za wszelkimi kłopotami takimi jak agresja, nadmierna lękliwość, niepowodzenia rówieśnicze, samouszkodzenia, stany depresyjne, powtarzające się bóle fizyczne o niezbadanej przyczynie mogą stać problemy psychologiczne dziecka.

Powyższe objawy są niemą prośbą o pomoc w odkryciu ich psychologicznej przyczyny, zrozumieniu i umożliwieniu dalszego rozwoju dziecka.

W psychoanalitycznym leczeniu dzieci i młodzieży wykorzystuje się zabawę figurkami, zabawkami, rysowanie, malowanie i oczywiście rozmowę, dostosowane do ich wieku, pozwalając w ten sposób na swobodne wyrażanie tego, co ich trapi.

Analitycy dziecięcy są specjalistami w dostrzeganiu nieświadomej części komunikatu pacjenta i właściwym odpowiadaniu na te komunikaty, dzięki czemu pomagają dziecku i nastolatkowi w rozwiązywaniu emocjonalnych konfliktów oraz problemów leżących u podłoża przejawianych objawów i utrudniających dalszy rozwój psychiczny.

Konsultacja polega na kilku spotkaniach, podczas których obecne są dzieci i rodzice, aby w spokojnej atmosferze zrozumieć i znaleźć źródło kłopotów i dostosować do niego formę pomocy.

Rodzina z dzieckiem może zostać objęta pomocą na każdym etapie rozwoju i stanu dziecka. Forma tej pomocy jest uzależniona od indywidualnego przypadku. W sposób dostosowany do wieku dziecka terapeuta pomaga mu zrozumieć jego emocje, potrzeby i stany, aby umożliwić ich zrealizowanie w akceptowalny sposób. Nazywanie i pomoc w przeżywaniu emocji umożliwia zrozumienie siebie i harmonijny rozwój. Stałość i ciągłość kontaktu zapewnia poczucie bezpieczeństwa i umożliwia swobodne otwarcie na własne stany i emocje.

Leczenie zaburzeń

Każdemu człowiekowi przytrafiają się trudne sytuacje, które wymagają siły psychicznej. Zdarza się, że jakaś sytuacja życiowa np. rozwód, śmierć w rodzinie czy choroba, z różnych przyczyn przekracza naszą zdolność do poradzenia sobie z nią.

Często sytuacja załamania nerwowego jest wynikiem nieradzenia sobie z wcześniejszymi trudnymi sytuacjami.

Załamanie nerwowe nie musi jednak wiązać się z trudną sytuacją życiową, a ze słabą kondycją naszej psychiki. Dlatego tak ważna jest kondycja i stan naszej psychiki, ponieważ umożliwia nam przeżycie trudnych sytuacji życiowych bez załamania nerwowego.

Psychoanalitycy leczą przede wszystkim osoby, które cierpią z powodu nerwic i zaburzeń osobowości. Mogą to być różnorodne objawy, takie jak lęki, fobie, czynności i myśli natrętne, zachowania impulsywne czy zaburzenia nastroju. Czasami psychoanalizie poddawane są także osoby cierpiące z powodu choroby psychicznej, czyli psychozy. Według psychoanalityków źródłem psychoz mogą być głębokie zakłócenia rozwoju we wczesnych okresach życia. Podejmując decyzję o leczeniu pacjenta psychotycznego psychoanalityk na ogół współpracuje z lekarzem psychiatrą, który w razie konieczności stosuje farmakoterapię.

Depresja i lęki

Depresja to przejściowe i szybko przemijające pogorszenie nastroju. Dla wielu osób jest to poważna choroba, która wymaga leczenia.  Obejmuje grupę schorzeń określonych jako „zaburzenia afektywne”.

Przygaszony nastrój depresji odpowiada za utratę wizji przyszłości, a w konsekwencji za zaburzenie poczucia wpływu i kontroli.

Można wyróżnić kilka typów depresji. Jedną z najstarszych jest depresja endogenna, która ma następujące podstawowe objawy:

 • obniżenie podstawowego nastroju przeżywane przez chorych jako stan smutku, przygnębienia, niemożność przeżywania szczęścia i zadowolenia z wykonywanych czynności, które kiedyś sprawiały radość. Obniżenie nastroju jest niezależne od zdarzeń bieżących i nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach.
 • obniżenie tempa procesów psychicznych i ruchu przejawiające się spowolnieniem tempa myślenia, osłabieniem pamięci, poczuciem pogorszenia sprawności intelektualnej, spowolnieniem ruchowym osiągającym niekiedy stan wycofania z aktywności, niechęci do wychodzenia z domu i wykonywania wysiłku. Czasami zamiast tego występuje niepokój ruchowy.
 • zaburzenie rytmów biologicznych, zwłaszcza zaburzenie rytmu snu i czuwania, które występuje w dwóch wariantach: zwiększenie potrzeby snu lub znacznie zmniejszonej ilości snu nocnego z jego spłyceniem, częstym budzeniem się, wczesnym porannym budzeniem się i występowaniem koszmarów nocnych. Przejawem tych zaburzeń jest również dobowe wahanie nastroju z najgorszym samopoczuciem rano i polepszeniem nastroju wieczorem oraz u kobiet zaburzeniem miesiączkowania.
 • lęk występuje jako wolno płynące doświadczenie, falująco nasila się.

Bez względu na przyczyny i rodzaj depresji najistotniejsze jest to, aby osoba chora mogła znaleźć zrozumienie swojego stanu i poczuć, że nie jest samotna z tym doświadczeniem. Ważne jest, aby w sposób empatyczny pomóc jej  zrozumieć przyczyny tego długotrwałego stanu i przeżyć je oraz znaleźć sens i perspektywę przyszłości.

Praca terapeutyczna polega na głębszym rozumieniu tego, co się dzieje w osobie korzystającej z pomocy. Polega na towarzyszeniu jej przy wewnętrznej pracy, zrozumieniu i poukładaniu myśli, potrzeb i uczuć, po to, aby stany depresji nie występowały z takim nasileniem i w konsekwencji ustąpiły.

Teoria Freuda zakłada, że w przypadku depresji przeżywana jest utrata obiektu wewnętrznego, którym może być uwewnętrzniona postać rodzicielska lub pewne jej aspekty bądź też marzenie, fantazje, oczekiwania.

Osoby depresyjne to takie, które we wczesnych relacjach z opiekunem, matką, doświadczyły wiele frustracji.

Osoby depresyjne, to takie, które miały wiele złych doświadczeń w relacji z matką, we wczesnym okresie życia, a w dorosłym życiu wchodzą w relacje z osobami rozczarowującymi, frustrującymi ich potrzeby. Zamiast zezłościć się na taką osobę, wyrazić pretensje, albo rozstać się z  nią, u osób depresyjnych powstaje poczucie winy, a złość i agresja jest kierowana przeciwko sobie, przyjmując czasem postać myśli samobójczych.

Leczenie uzależnień

Zjawiska i procesy psychologiczne odgrywają bardzo istotną rolę we wszystkich sytuacjach związanych z uzależnieniem, bez względu na to od czego jest się uzależnionym. Także zdecydowana większość współczesnych metod terapeutycznych stosowanych wobec osób uzależnionych, oparta jest na oddziaływaniach psychologicznych. 

Podczas terapii uzależnienia pacjent może dokonać szeregu zmian niezbędnych do utrzymania trzeźwości. Powinny one dotyczyć zarówno zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń, jak i relacji międzyludzkich, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia. Dzięki terapii uzależnień może także uwierzyć, że możliwe jest życie bez używek. Podczas terapii uzależnień alkoholik, narkoman, zakupoholik czy hazardzista,  zdobywa wiedzę na temat uzależnienia, jego objawów, przebiegu, konsekwencji i wpływu na wszystkie sfery życia. Terapia uzależnień ma na celu również wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie.

Terapia uzależnienia pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia:  uczuciowym, duchowym, relacjach z ludźmi, zdrowiu. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia.

KONTAKT

Gwarantuję dyskrecję, wnikliwe słuchanie i zrozumienie.

ul. Skorupki 98C/1zdjecie_str gl

85-156 Bydgoszcz

Tel.: 604-980-165

E-mail: magdalenabrabec@poczta.onet.pl