Terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw

To forma pomocy, która polega na rozpoznawaniu znaczenia nieświadomych procesów w życiu psychicznym pary, umożliwia zrozumienie, w tym  zrozumienie emocji dwojga osób. Psychoterapia psychoanalityczna dąży do odkrywania wewnętrznego, nieświadomego świata pary i sposobów, w jaki on się w parze buduje i rozwija. Psychoterapia psychoanalityczna pozwala rozpoznać powtarzalne w sposób nieświadomy wzory relacji, głębokie motywy wyboru partnera, zrozumieć powody aktualnych konfliktów i ich związki z wcześniejszymi relacjami oraz sposoby, w jaki partnerzy radzą sobie z nieuniknionym w parze napięciem. Celem procesu psychoterapii jest badanie interakcji pary ze sobą, ze światem, z psychoterapeutą, badanie cierpienia, lęków oraz jakich mechanizmów i technik obronnych używają partnerzy, aby się chronić przed bólem psychicznym. Psychoterapia pozwala na rozwój i wzbogacanie własnej osobowości o potrzeby, pragnienia i uczucia wyparte i ukryte w nieświadomości czy przemieszczone na partnera.  Proces psychoterapii pozwala na bardziej podmiotowe relacje w parze. To praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji w parze.