Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Problemy dzieci i młodzieży często są wyrazem ich kłopotów emocjonalnych i konfliktów, które uniemożliwiają ich dalszy rozwój. Nierozwiązane kłopoty psychologiczne dziecka mogą z większą siłą wystąpić w wieku dojrzewania i skutecznie uniemożliwić satysfakcjonujące dorosłe życie.

Za wszelkimi kłopotami takimi jak agresja, nadmierna lękliwość, niepowodzenia rówieśnicze, samouszkodzenia, stany depresyjne, powtarzające się bóle fizyczne o niezbadanej przyczynie mogą stać problemy psychologiczne dziecka.

Powyższe objawy są niemą prośbą o pomoc w odkryciu ich psychologicznej przyczyny, zrozumieniu i umożliwieniu dalszego rozwoju dziecka.

W psychoanalitycznym leczeniu dzieci i młodzieży wykorzystuje się zabawę figurkami, zabawkami, rysowanie, malowanie i oczywiście rozmowę, dostosowane do ich wieku, pozwalając w ten sposób na swobodne wyrażanie tego, co ich trapi.

Analitycy dziecięcy są specjalistami w dostrzeganiu nieświadomej części komunikatu pacjenta i właściwym odpowiadaniu na te komunikaty, dzięki czemu pomagają dziecku i nastolatkowi w rozwiązywaniu emocjonalnych konfliktów oraz problemów leżących u podłoża przejawianych objawów i utrudniających dalszy rozwój psychiczny.

Konsultacja polega na kilku spotkaniach, podczas których obecne są dzieci i rodzice, aby w spokojnej atmosferze zrozumieć i znaleźć źródło kłopotów i dostosować do niego formę pomocy.

Rodzina z dzieckiem może zostać objęta pomocą na każdym etapie rozwoju i stanu dziecka. Forma tej pomocy jest uzależniona od indywidualnego przypadku. W sposób dostosowany do wieku dziecka terapeuta pomaga mu zrozumieć jego emocje, potrzeby i stany, aby umożliwić ich zrealizowanie w akceptowalny sposób. Nazywanie i pomoc w przeżywaniu emocji umożliwia zrozumienie siebie i harmonijny rozwój. Stałość i ciągłość kontaktu zapewnia poczucie bezpieczeństwa i umożliwia swobodne otwarcie na własne stany i emocje.